Nyheter

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid, Skatt, Revisjon

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Garantifristen for SkatteFUNN er 1. september

| Tags: Skatt

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få opptil 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag. Mer

Tolkningsuttalelse og endringer vedrørende rentebegrensningsreglene

| Tags: Skatt

Finansdepartementet har uttalt seg om beregning av "netto rentekostnader" når skatteyter ikke krever fradrag for deler av rentene, samt hvordan uttrykket "i løpet av inntektsåret" skal forstås. Dette får effekt for inneværende år og vil kunne påvirke en del konsern. Mer

Skattefri dekning av flybilletter for pendlerreiser innenfor EØS

| Tags: Skatt

Endringen vil ha tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med inntektsåret 2019. Mer

Endringer i rentebegrensningsreglene

| Tags: Skatt

Med virkning fra 2019 er det vedtatt endringer i reglene om begrensning av rentefradraget i skatteloven. Etter endringene avskjæres også renter på lån til uavhengig part (eksterne renter) for selskap som er i konsern. Mer

Regler for personalrabatter og gaver

| Tags: skatt

Endringer i reglene for personalrabatter og gaver i arbeidsforhold som ble vedtatt i april, gjelder fra 1. januar 2019. For personalrabatter på persontransporttjenester gjelder endringene først fra 1. juli. Mer

Den nye omgåelsesregelen - noen viktige endringer

| Tags: Skatt

Mye tyder på at skattytere kan ha unngått skattemessig gjennomskjæring med dagens omgåelsesnorm. Skatteetaten har vært tilbakeholdne med å anføre omgåelse blant annet fordi det har vist seg vanskelig å finne bevis for skattyters motivasjon og formål med disposisjonen. Når det nye lovforslaget legger opp til en objektiv, og ikke subjektiv, vurdering av skattyters formål, kan det bety at antall saker der Skatteetaten anfører omgåelse øker. Mer

Sjekklistene for skattemelding for ENK og AS er oppdatert

| Tags: Skatt

I sjekklistene får du en oversikt over de vanligste skjemaene og postene for aksjeselskaper og enkeltpersonforetak som kan være nyttig ved utfyllingen av skattemeldingen og de andre RF-skjemaene. Mer

Sjekkliste for utfylling av skattemeldingen mv. for ENK

| Tags: Skatt

Dekker skattemeldingen og andre RF-skjemaer for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) Mer

Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2019

| Tags: Merverdiavgift, Lønn, Skatt, Bank/finans

Finansdepartementet gir en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på egne ansvarsområder. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud