Elektronisk skattekort fra 2013

Tags: Lønn, Skatt

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014.

Skatteetaten innfører nå elektronisk skattekort. I den nye ordningen blir du som arbeidsgiver pliktig til å innhente skattekort elektronisk for dine ansatte. 2013 blir et frivillig overgangsår, men fra 2014 blir den nye ordningen obligatorisk.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud