Endring fra aksjefond til obligasjonsfond – realisasjon?

Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i verdipapirfondet.

Fondet, fra aksjefond til obligasjonsfond, pr. 1.1.2013, medførte realisasjonsbeskatning av urealiserte verdipapirer i Fondet. Videre ble det reist spørsmål om den skattemessige behandlingen av Fondet i 2012, og den skattemessige behandlingen av andelshaverne. Skattedirektoratet kom til at vedtektsendringen ikke medførte realisasjonsbeskatning av Fondets verdipapirer, og at Fondet skulle behandles som aksjefond i 2012. Vedtektsendringen medførte heller ikke realisasjonsbeskatning av andelshaverne i Fondet. Andelshaverne fikk ikke oppregulert inngangsverdien på sine andeler i Fondet ved overgangen til obligasjonsfond.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud