Foreløpige standarder blir endelige

NRS (F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard NRS 20 uten at det er foretatt endringer i standarden.NRS (F) Immaterielle eiendeler er omgjort til endelig standard NRS 19 med noen materielle endringer.

Omgjøringene for virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013 eller senere.

Tidliganvendelse er tillatt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud