Fusjon av utenlandske selskaper med filial i Norge – grenseoverskridende fusjon, skatteloven § 11-11 (5)

Fusjon av LSA inn i LTD, medfører at LSA NUF fusjoneres inn i filial av LTD (LTD NUF). Fusjonen kan gjennomføres uten realisasjonsbeskatning i Norge. LSA NUF sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser videreføres med skattemessig kontinuitet i LTD NUF, i overensstemmelse med sktl. § 11-11 (5), jf § 11-7. Fusjonen medfører ingen registrerings- eller avgiftsplikt for LSA NUF, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud