Merverdiavgiftsloven på engelsk samt speil mot norsk versjon

Nå ligger også en engelsk versjon av merverdiavgiftsloven i dib. I tillegg er det mulig å speile norsk og engelsk versjon per paragraf.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud