Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - MVA-kompensajon for private enheter

Artikkelen tar for seg hvem som har rett til kompensasjon etter kompensasjonsloven § 2 (1)(c) og legger vekt på at grensen mellom oppgaver som er lovpålagte og ikke-lovpålagte er svært skjønnsmessig.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud