Nytt tema: Fritaksmetoden - eksempel ved salg av aksjer

Temaet tar for seg salg av aksjer hvor transaksjonen faller inn under fritaksmetoden samt de skattemessige konsekvensene av denne transaksjonen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud