Nytt tema: Skattefunn

Temaet beskriver Skattefunn-ordningen generelt og hvilke krav som må oppfylles for å kunne ta del i ordningen. I tilegg tar vi for oss den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen av tilskuddet gjennom kostnadsføring, brutto- og nettoføring.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud