Nytt tema: Tyveri og underslag av varer og kontanter

Temaet omhandler bokføring og merverdiavgiftsbehandling ved tyveri og underslag av varer og kontanter.

Dersom det avdekkes tyveri eller underslag vil regnskapsmessig og avgiftsmessig behandling avhenge av om det er stjålet varer eller penger.

Stjeles det varer vil kostnaden ved tapet komme som en beholdningsendring uten at avgiftsplikt utløses, mens tyveri av penger der varen allerede er solgt, vil ha en avgiftsbelastning ved salget som det ikke er mulig å få ettergitt pga. tyveri eller underslag.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud