Nytt tema: Valutajustering varelager

Temaet beskriver hvordan man skal håndtere agio/disagio som oppstår ved varekjøpstransaksjoner og valutajustering av varelager.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud