Nytt tema: Varelager og ukurans

Temaet tar for seg hva ukurans er, regnskapsmessig føring etter brutto-/nettometoden og hvordan ukurans hensynstas i ligningspapirene.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud