Rederibeskatning – flaggkrav for inntektsåret 2012

Tags: Skatt

Selskap innenfor rederiskatteordningen, må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrerte tonnasje i forhold til den andelen selskapet eide per 1. juli 2005.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud