Rundskriv 18/2012 Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag – “pay back”

Rundskrivet oppsummerer Finanstilsynets uttalelser om avtalebetingelser for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser ved inkassooppdrag (“pay back”).


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud