Rundskriv 19/2012 Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012

I rundskrivet omtales enkelte regnskapsmessige og tilsynsmessige forhold som Finanstilsynet har observert i løpet av det siste året.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud