Rundskriv 20/2012 Rapportering i samband årsoppgjeret 2012 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa

Rundskrivet er utarbeidd av Finanstilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Det omhandlar rapportering i samband med årsoppgjeret 2012 og endringar i kodelister og rettleiingar m.m. i ORBOF-rapporteringa for rekneskapsåra 2012 og 2013.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud