Rundskriv 21/2012 Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2012 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2012

Rundskrivet omhandler oppdaterte kodelister, linkenotater, regneark og veiledninger, samt frister for rapportering og praktiske opplysninger i forbindelse med årsrapporteringen i Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT).

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud