Rundskriv 22/2012 Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2012

Rundskrivet gir praktiske opplysninger om utarbeidelse og innsending av pensjonskassenes offisielle årsrapport, oppdaterte kodelister, linkenotater, rapporteringsregneark og veiledninger, frister for rapportering og andre praktiske opplysninger knyttet til årsrapporteringen i Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT).

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud