Sluttoppgjøret ved opphør av leasingavtaler

For utleie/leasing av kjøretøy der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, SKD 111012, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet".

Skattedirektoratet har uttalt følgende angående avgiftsbehandling ved sluttoppgjør for leasingavtaler:

”Hvor avtalen avbrytes, typisk pga. mislighold, vil et slikt oppgjør gjerne omfatte et ”restkrav” som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering. Avgiftsmyndighetene har opprinnelig forutsatt at dette beløpet er avgiftspliktig. Imidlertid fant man for en tid tilbake å samtykke i at utleasere unnlot å beregne merverdiavgift av beløpet. "

Skattedirektoratet mener videre at det sentrale ved ”restkravet” er at det inneholder en kompensasjon for leasingselskapets leietap for den gjenstående del av perioden, som må anses som erstatning. ”Restkravet” er m.a.o. ikke et vederlag for en merverdiavgiftspliktig ytelse.

Spørsmålet om hvordan man skal avgiftshåndtere "restkravet" har kommet opp i forbindelse med at dette fritaket var blant de fritak som falt bort ved revisjonen av merverdiavgiftsloven i 2009.

I uttalelsen presiseres det også at merverdiavgift ikke skal svares på ”restkrav” som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og tidspunktet for dette fellesskrivet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud