Spørsmål om utbyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Tags: Skatt

Saken gjelder fisjon av K AS og etterfølgende gaveoverføring av aksjer i de utfisjonerte selskapene fra F personlig til nieser, nevøer (deres aksjeselskaper eller barn).

Spørsmålet er om det er grunnlag for å beskatte F med hjemmel i skatteloven § 10-11 eller regelen om ulovfestet gjennomskjæring. Skattedirektoratet kom til at transaksjonsrekken ikke innebærer noen overføring fra K AS, og at det ikke er grunnlag for å utbyttebeskatte F med hjemmel i skatteloven § 10-11. Videre kom direktoratet til at transaksjonsrekken ikke gir grunnlag for å beskatte F med hjemmel i regelen om ulovfestet gjennomskjæring, da en ut fra premissene i saken ikke kan se at det hovedsakelige formål med valg av fremgangsmåte er å spare skatt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud