Behandling av lån som omklassifiseres til utbytte eller lønn

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om etterfølgende behandling av lån som blir omklassifisert til utbytte eller lønn.

Uttalelse omhandler behandling av:

  • Lån som omklassifiseres til utbytte. Herunder:
    • Aksjonær tilbakebetaler fordringen og tar ut nytt lovlig utbytte senere
    • Utbytte som benyttes til motregning
    • Formuesbeskatning når et lån har blitt omklassifisert til utbytte
  • Lån som omklassifiseres til lønn

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud