BFU 16/13: Spørsmål om donasjoner skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift

Skal en donasjon til en ideell organisasjon som blir gitt i forbindelse med et varekjøp tas med i selgers merverdiavgiftsgrunnlag?

Skattedirektoratets konklusjon: Siden donasjonen var obligatorisk for å få levert varen(e), måtte donasjonen ses på som en omkostning ved oppfyllelse av avtalen og dermed tas med i selgers beregningsgrunnlag for merverdiavgift, se mval. § 4-2.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud