Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

Skattedirektoratet har i et fellesskriv av 12.03.13 avgitt en uttalelse for å oppnå ensartet praktisering av kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf. kompensasjonsforskriften § 7.

Reglene gjelder utleie av boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv greier å skaffe seg egen bolig. I disse tilfellene kan kompensasjon gis etter kompensasjonsforskriften § 7 for boliger med helseformål og sosiale formål, der boligene er avgrenset til boliger som er særskilt tilrettelagt for slike formål.

Uttrykket særskilt tilrettelagt i forskriftens § 7 henspeiler på boligens beskaffenhet, og selve tilretteleggingen må altså begrunne at man får akkurat denne type bolig. Type bolig kan være boliger:

  • med livsløpsstandard
  • tilpasset hjemmebasert omsorg som spesialinnredede bad og toalett, seng, brede dører, ingen terskler mv
  • tilknyttet vakttjeneste ved at det i boligkomplekset er personalbase for omsorgspersonell eller nærhet og tilgang til personell som kan yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.

Det er i alminnelighet ikke tilstrekkelig til å si at den enkelte bolig er særskilt tiltettelagt for helseformål eller sosiale formål at utleier, enten selv eller med tilknyttede vakttjenester, fører tilsyn med et boligkompleks eller rykker ut ved husbråk.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud