Brev til banker, kredittforetak og finansieringsselskaper om rapportering etter CRD IV

Finanstilsynet har sendt et likelydende brev til alle banker, kredittforetak og finansieringsselskaper som blir rapporteringspliktige etter CRD IV. Rapporteringen vil tre i kraft fra og med juli 2014.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud