Endrede kapitalkrav

Forarbeid vedrørende endringer i kapitalkrav i banker

Den internasjonale finanskrisen har vist sårbarhet i bankene. Dette har ført til stadige endringer i kapitalkravene i banken fra Basel I til påtroppende Basel III. I høringsnotatet Prop. 96L (2013-2013) legges det framytterligere endringer i kapitalkravene i tråd med de forventede EU regler i det såkaldte CRR/CRDIV regelverket om kapital og likviditet for banken og andre kreditinstitusjoner og verdipapirforetak.

Det foreligger et foreløpig unntak knyttet til forsikringsforetak og pensjonsforetak inntil videre

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud