Endringer i forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om mva for frivillige organisasjoner i den hensikt å gjøre det enklere og mer tilgjengelig for små frivillige organisasjoner.

Endringene i momskompensasjonsordningen er som følger:

  • Minstegrenser for å søke om kompensasjon er endret fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell.
  • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentralledd og aksjeselskap i forenklet modell er økt til 5 mill. kroner i likhet med underledd.
  • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentral-, regionalledd, lokalledd og aksjeselskap i dokumentert modell er økt til 3 mill. kr.
  • Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i dokumentert modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående og fra 3 år til 1 år for lokalledd.
  • Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i forenklet modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud