Endringer i merverdiavgiftsforskriften mht. refusjon for ambassader og konsulater

Endringen medfører at også varer er omfattet av retten til refusjon når ambassader og konsulater foretar reparasjon og vedlikehold av statseide eiendommer. Refusjonsordningen omfatter ikke lenger bare eide eiendommer som blir benyttet som ambassade eller konsulat, men også statseide eiendommer generelt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud