EU har godkjent de årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011

Tags: IFRS

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 301/2013 av 27. mars 2013.

Tre av punktene som er endret (endringer i vedlegg D i IFRS 1, IAS 16 og IAS 34) er avklaringer eller rettelser av de respektive standarder. De andre tre endringene i IFRS 1, IAS 1 og IAS 32 (inkludert konsekvensendring i IFRIC 2), omfatter endringer i eksisterende krav eller ytterligere veiledning for implementingen av disse kravene.

Foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2012 eller senere.

Endringene er innarbeidet i de berørte standardene, men ettersom det per i dag ikke foreligger en norsk oversettelse av kommisjonsforordningen, er endringene lagt inn på dansk i de norske standardene.

De berørte punktene er følgende:

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud