EU har godkjent endringene i IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12

Tags: IFRS

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 313/2013 av 5. april 2013.

Formålet med endringene er å presisere IASB’s hensikt i forbindelse med den opprinnelige offentliggørelsen av overgangsretningslinjene i IFRS 10. Endringene medfører også ytterligere lettelser i forbindelse med overgangen, for så vidt angår IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12, ved å begrense kravet om å fremskaffe justerte sammenligningsinformasjon til bare å omfatte den foregående sammenlignbare periode. Dessuten fjerner endringene, for så vidt angår opplysninger om ikke-konsoliderte strukturerte enheter, kravet om å forelegge sammenligningsinformasjon for perioder før den første anvendelse av IFRS 12.

Foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere.

Endringene er innarbeidet i de berørte standardene, men ettersom det per i dag ikke foreligger en norsk oversettelse av kommisjonsforordningen, er endringene lagt inn på dansk i de norske standardene.

De berørte punktene er følgende:

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud