Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen.

Mediene har skrevet mye om virtuelle valutaer, og interessen har økt betydelig Du må imidlertid være klar over risikoen, ikke minst at du kan tape pengene dine. Det finnes ingen beskyttelse i lovverket som vil dekke tapet ditt dersom en plattform som veksler eller oppbevarer slike valutaer går konkurs eller legges ned.

EBA nå vurderer hvorvidt virtuelle valutaer kan og bør reguleres, og bør du gjøre deg kjent med risikoen av å investere i slike valutaer.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud