Forslag til endring av regnskapsførerforskriften

Finanstilsynet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere mv.

Høringsbrevet kommer med forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften § 1-1.

Finanstilsynet foreslår i høringsbrevet å erstatte utdanningskravet i forskriften med en henvisning til den anbefalte planen som Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har fastsatt på oppdrag av Finanstilsynet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud