Høringsnotat – forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av ikrafttredelse av a- opplysningsloven

Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har på vegne av de tre etatene som deltar i EDAGprosjektet, sendt på høring forslag til forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. samt forslag til endringer i øvrige forskrifter som vil bli berørt ved ikrafttredelse av a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften.

Formålet med ordningen er i første rekke å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. Ordningen medvirker også til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud