Høringsnotat - Forslag til nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Fritaksmetoden skal etter forslaget ikke lenger omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgsporteføljen (kundemidlene) hos livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Iht forslaget skal endringen ha virkning fra 1. januar 2012.

Lovendringen omfatter ikke aksjer mv. som forvaltes i selskapsporteføljen i
livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Inntekt og tap på slike eierandeler skal
fortsatt omfattes av fritaksmetoden når vilkårene er oppfylt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud