Merverdiavgift - fradragsretten ved utleie av fast eiendom

Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse gitt uttrykk for sitt syn på gjeldende rett i spørsmålet om fradragsretten ved utleie av fast eiendom.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud