Merverdiavgiftsloven § 15-1 (9)- Teletorg – humanitære innsamlingsaksjoner

Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet avgitt en uttalelse om forståelsen av merverdiavgiftsloven § 15-1 (9) som omhandler beregning av merverdiavgift ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner.

Departementet uttaler at teleoperatører i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner kan fakturere mottatte beløp ved innsamlingsaksjoner uten å beregne merverdiavgift så lenge giveren ikke mottar noen gjenytelse. I disse tilfellene trenger ikke teleoperatøren å søke fritak etter mval. § 15-1 (9).

For merverdiavgift i forbindelse med selve den elektroniske kommunikasjonstjenesten som benyttes ved slike innsamlingsaksjoner, må det fortsatt søkes særskilt om dette.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud