Mval. § 3-7 - omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger

I Skattedirektoratets fellesskriv gis tolkning av konsertunntaket i mval. § 3-7 (1).

Direktoratets oppfatning er at prisutdelingsshow som hovedregel ikke vil være omfattet av unntaket for teater-, opera- og ballettforestillinger eller konserter. Dette skyldes at den artistopptreden som skjer i forbindelse med prisutdelingen, normalt ikke utgjør hovedelementet i arrangementene. Artistenes opptreden må anses som en del av et større underholdningstilbud.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud