Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Toll- og avgiftsrevisjon: Hva revisor bør være oppmerksom på

Tags: Revisjon

Temaet omhandler toll- og avgiftsrevisjon; hvilke typer virksomheter som er gjenstand for kontroll, hvordan tollrevisorene utfører kontrollene, hvem som anses som tollskyldner/avgiftspliktig og hvilke konsekvenser det kan få når det i toll- og avgiftsrevisjonen avdekkes feil.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud