Ny retningslinje om frivillig registrering

Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer for virksomheter som er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som har søkt om frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg etter mval. § 2-3 (1), og der registreringsvedtaket ennå ikke er truffet.

  1. Slike virksomheter skal registreres fra den terminen som er angitt i søknaden, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
    • utgående merverdiavgift er oppkrevd og innberettet i omsetningsoppgave fra den termin som er angitt i søknaden
    • fradrag for inngående merverdiavgift skal godkjennes i samsvar med merverdiavgiftsloven kapittel 8 for areal som er utleid til avgiftspliktig bruk helt eller delvis
  2. Det er gitt avgiftslemping i allerede avsluttede saker der inngående merverdiavgift er tilbakeført fordi avgift er fradragsført før registreringsvedtak om frivillig registrering er truffet.

Lempningsadgangen etter punkt 2 gjelder kun i de tilfeller vilkårene i punkt 1 er oppfylt.

Retningslinjene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud