Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven

Skattedirektoratet har i SKD 6/13 kommet med en uttalelse som omhandler de nye kontrollbestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Endringene trer i kraft 1. juli 2013.

I Prop. 141 L (2011-2012) foreslo Finansdepartementet en rekke endringer i merverdiavgiftsloven og ligningslovens kontrollbestemmelser. Endringsforslagene var ikke vedtatt da merverdiavgiftsloven ble endret i forbindelse med Statsbudsjettet 2013, se Prop. 1 LS (2012-2013) og lov 7. desember 2012 nr. 78.

Endringer i merverdiavgiftsloven ligger som vedlegg i SKD 6/13.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud