Nyhetsbrev regnskap av EY

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og God regnskapsskikk.

I denne utgaven omtales:

  • vesentlighet og noteopplysninger,
  • endringer i standarden om regnskapsføring av pensjon,
  • forslaget til nye IFRS-standarder om leieavtaler og finansielle instrumenter,
  • samt enkelte observasjoner gjort i EY sin årlige praksisundersøkelse.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud