Nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa.

Rundskrivet gjeld for:
Forretningsbankar
Sparebankar
Finansieringsføretak
Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar (NUF)

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud