Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

Temaet omhandler avgiftssubjekter som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge og som må registreres i merverdiavgiftsregisteret ved representant.

Her kan du bl.a. finne svar på hvem som skal registrere seg ved representant, få en oversikt over registreringsprosessen og krav forbundet med ordningen.

Endringene i representantordningen som trådte i kraft 1. juli 2013 er også omtalt i temaet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud