Nytt tema: Salg og formidling av omvisningstjenester

Temaet tar for seg omsetning og formidling av avgiftsunntatte omvisningstjenester.

Eksempler på unntatte omvisningstjenester er:

  • omvisning i historiske bygg
  • omvisning i museer
  • omvisning på utstillinger
  • byvandringer
  • førertjenester i naturen hvor det samtidig gis informasjon om de ulike attraksjonene. Eksempler på slike førertjenester er:
  • elgsafari
  • rafting
  • brevandring
  • grotteturer
  • fjellvandring

For en omvisningstjeneste som ytes sammen med transport, der reisemomentet ikke er av underordnet betydning, vil ikke ytelsen i sin helhet være unntatt som guidetjeneste. Dette gjelder bl.a. for hval- eller elgsafari, der guidingen vil være avgiftsunntatt, mens selve båt- eller kjøreturen vil være avgiftspliktig persontransporttjeneste.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud