Nytt tema : Utbytte - kostmetoden

Temaet tar for seg begrepet utbytte, beregning av maks utbytte, regnskapsføring av utbytte for avgiver og mottaker samt utbytte og formue.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud