Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige

Skattedirektoratet har kommet med en uttalselse 5. februar 2013 der det presiseres at den bokføringspliktige er ansvarlig for at regnskapsmaterialet oppbevares i samsvar med bokføringslovens krav også i de tilfeller der oppbevaringen er outsourset til en annen part.

Uttalelsen bygger på erfaringer Skattedirektoratet har i forhold til oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet uten at det er anledning til dette etter bokføringslovgivningen. Eksempler på slik oppbevaring kan være når regnskapsmaterialet lagres på server som står plassert i et nordisk land uten at det er sendt melding om dette eller at serveren er plassert utenfor Norden uten at det er søkt og innvilget dispensasjon (tillates normalt kun i konsernløsninger).

Uttalelsen omtaler reglene rundt oppbevaring av regnskapsmateriale i følgende tilfeller:

  • midlertidig i utlandet
  • elektronisk i Danmark, Finland, Island og Sverige
  • elektronisk oppbevaring i utlandet

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud