Oppdatering forsinkelsesrenteloven: Nye regler skal motvirke forsinket betaling

Forsinkelsesrenteloven er endret for å tilpasse den til EØS-direktivet om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner.

Generelt om endringen
Endringene er avgrenset til betalinger i handelstransaksjoner (transaksjoner i forbrukerforhold er altså ikke omfattet), det vil si levering av varer og tjenester mot vederlag i forretningsmessige transaksjoner mellom foretak eller mellom foretak og det offentlige.

Når det gjelder avtaler mellom virksomheter skal ikke betalingsfristen overstige 60 dager, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt mellom partene. Ved avtale om at undersøkelse av leveranse før betaling kan kreves, skal kontrollperioden ikke vare lengre enn 30 dager fra mottak av varene/tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Når det gjelder avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter skal ikke betalingsfristen overstige 30 dager etter mottak av faktura eller mottak av varen eller tjenesten. Det kan derimot settes en lengre frist dersom dette uttrykkelig er avtalt og at fristen er saklig begrunnet ut fra omstendighetene i avtaleforholdet. Betalingsfristen skal ikke overstige 60 dager.

Forsinkelsesrente
Størrelsen på den lovbestemte forsinkelsesrenten økes fra syv prosentpoeng til åtte prosentpoeng slik at den fra nå av skal tilsvare Norges Banks styringsrente per 1. januar og 1. juli tillagt åtte prosentpoeng.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud