Oppdaterte eksempelregnskap, noter og sjekklister

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på norsk og engelsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud