Oppdaterte engelske IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister

Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på engelsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med understreket tekst.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud