Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister for bank

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert for utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med rød tekst.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud