Opplæringskontor - kompensasjon for merverdiavgift

I en uttalelse 8. februar 2013 har Skattedirektoratet vurdert hvorvidt et opplæringskontor har rett til å kreve kompensasjon for merverdiavgift.

Uttalelsen gir en generell omtale av kompensasjonsloven og vilkårene for at private og ideelle virksomheter som produserer undervisningstjenester kan anses for omfattet av kompensasjonslovens virkeområde.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud